Chú ý :

Đăng ký tài khoản Ingame ngay mục đăng nhập

Máy Chủ Mới: Bất Diệt

Open: 10h 24/03/2024

Máy Chủ: Du Xuân

EXP: 5000 , DROP: 40%

CHƯA RA MẮT

EXP 5000 , DROP 40%