Chú ý :

Đăng ký tài khoản Ingame ngay mục đăng nhập

Máy Chủ Mới: Du Xuân

Open: 10h 09/02/2024

Chaos Mix

EXP: 5000 , DROP: 40%

CHƯA RA MẮT

EXP 5000 , DROP 40%